Image

TUNAIKAN ZAKAT ANDA

MELALUI PENOLONG AMIL BERTAULIAH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ INSYIRAH

Kenapa MITI?
Miti adalah merupakan Penolong Amil Bertauliah Lembaga Zakat Selangor (LZS)