Sumbangan Untuk Infaq & Wakaf

 

Maahad Integrasi Tahfiz  Insyirah (MiTi) institusi pendidikan, berterasakan al-quran dan al-hadith dalam pendidikan dan pembelajaran. Berdaftar dengan Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor: No. Pendftaran 13S(9) 8/60. Kod Sekolah BZH 7029. Manakala pembelajaran akademik; pengimbang dan pelengkap kepada lahirnya ilmuan professional yang menghidupkan al-Quran, beramal soleh berakhlaq mulia, cerdas minda dan fizikal, bersikap siddeq, amanah, fatanah dan melaksanakan tabligh dalam mengkedepani masyarakat sejagat.

 

Jumlah Sumbangan
RM
Caj Pemprosesan
RM
Jumlah Besar
RM
Payment method
Billplz